Podpora iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja republike slovenije za obdobje 2014–2020.

Naziv aktivnosti

Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (ukrep M 16, podukrep M 16.2). Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije): Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

Cilji

  • Zmanjšanje porabe količin odmerkov FFS v vinogradih in njihovega vpliva na bližnjo okolico.
  • Demonstracija različnih alternativnih sistemov zatiranja plevelov v pasu pod trtami.
  • Zasaditev redkih samoniklih vrst v agroekosisteme (vinogradi) v kontekstu revitalizacije vzgoje avtohtonih uporabnih rastlin.
  • Uvajanje naprednega postopka prakse merjenja dozorevanja grozdja.

Pričakovani rezultati

  • Razvit prototip (avtomatizirani-avtonomni modularni sistem za odmerjanje škropilne brozge v vinogradih, ki bo nameščen na konvencionalnem pršilniku, in s katerim bo končnemu uporabniku omogočen avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge).
  • S pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih na koncu rastne dobe, pri čemer bomo kmetijskim gospodarstvom posredovali rezultate glede količine in kakovosti pridelka in primerjavo stroškov različnih sistemov zatiranja.
  • Avtohtone rastline bodo doprinesle k dvigu biotske pestrosti vinogradov. Promoviranje uporabe avtohtonih divjih sadnih vrst bo prispevalo k splošnem ozaveščanju o njihovem pomenu invzpodbudilo k ponovni uporabi le-teh s strani vinogradnikov.
  • Hitrejše in učinkovitejše merjenje dozorevanje grozdja v vinogradih glede na trenutno merjenje v praksi.

Povezava

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

Naziv aktivnosti

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10).

Cilji

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani rezultati

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povezavi

Evropska komisija, Rural development

Program razvoja podeželja

  • Ne zamudite ugodnih ponudb in novosti. Prijavite se na e-novice.
  • Prijavite se